20230426 Videoverslag Raad Maatschappelijk Welzijn 26 april 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad maatschappelijk welzijn      
1 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 29/03/2023: Goedkeuring 00:00:00 00:00:44  
2 Overheidsopdrachten – Machtiging aan de gemeente om in naam en voor rekening voor het OCMW op te treden voor de overheidsopdracht ‘Ramen lappen gebouwen 2023-2027’: Akkoord 00:00:45 00:01:19  
3 Varia: Toelichting mantelzorgpremie door schepen Hilde Schueremans 00:01:20 00:10:07