20230329 Videoverslag Gemeenteraad 29 maart 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad      
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 01/03/2023: Goedkeuring 00:00 00:14  
2 Gemeenteraad – Wijziging nominatieve samenstelling gemeenteraadscommissies: Kennisneming 00:15 00:31  
3 Organisatie – Klachtenanalyse 2022: Kennisneming 00:32 02:23  
4 Financiën – Technische bemerkingen en aanbevelingen bij aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025 en vaststelling kredieten 2023 door Agentschap Binnenlands Bestuur: Kennisneming 02:24 02:30  
5 Financiën – Subsidiereglement voor het ophalen van papier en karton in containers bij doelgroepen: Vaststelling 03:38 04:01  
6 Financiën – Subsidiereglement autodelen: Vaststelling 04:02 04:20  
7 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Isoleren dak sportzaal De Gentiaan’ – de wijze van gunning: Vaststelling 04:21 04:42  
8 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘NAC Relighting’ en wijze van gunning: Vaststelling 04:43 10:38  
9 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Aanstellen toezichter rioleringswerken’ en wijze van gunning: Vaststelling 10:39 20:39  
10 Onderwijs – Samenwerking leersteuncentrum in het basis- en kleuteronderwijs: Bekrachtiging 20:40 21:58  
11 Intergemeentelijke samenwerking – Afvaardiging in de organen van dienstverlenende vereniging CIPAL: Wijziging (deel 1) 21:59 36:39  
 

De gemeenteraad wordt geschorst van 20.44 tot 21.12 u. voor het natellen van stemmen.

Gemeenteraad deel 2:

     
12 Intergemeentelijke samenwerking – Afvaardiging in de organen van dienstverlenende vereniging CIPAL: Wijziging (deel 2) 00:00 01:08  
13 Intergemeentelijke samenwerking – Afvaardiging in de organen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK: Wijziging 01:09 02:14  
14 VZW – afvaardiging raad van bestuur en algemene vergadering vzw Dierenbescherming Mechelen 02:15 02:45  
15 VARIA: Schepen Goovaerts – Stand van zaken 02:46 06:19  
16 VARIA – (Groen): Bewonersvergaderingen 06:20 29:54  
17 VARIA – (N-VA): Missie en visie lokale economie 29:55 31:39  
18 VARIA – (Groen): Timing RUP bonheiden centrum, RUP Dijledonk/Meurop 31:40 32:44  
19 VARIA – (N-VA): Boordstenen plantenbakken 32:45 34:40  
20 VARIA – (N-VA): Parkeren i.v.m. werken Kerkplein 34:41 36:05  
21 VARIA – (Groen): Onderzoek bevraging toekomst gemeente 36:05 39:26  
22 VARIA – (N-VA): Ongedierte/onveiligheid Bakestraat 39:27 40:25  
23 VARIA – Gemeenteraadslid Withaegels: Onderzoek bevraging toekomst gemeente 40:26 40:51  
24 VARIA – (Open VLD): Bedanking voor sponsoring 40:52 41:34