20230125 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 25 januari 2023

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad voor maatschappelijk welzijn      
1 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 14/12/2022: goedkeuring 00:00 00:54  
2 Dementievriendelijke gemeente/ondersteuning van initiatief Den Olm 00:55 02:54  
3 Varia - PWA-Bonheiden wordt ontbonden - gevolgen 02:55 05:06  
4 Varia - Stand van zaken: Oekraïners, ouderenbehoeftenonderzoek 05:07