20230125 Videoverslag Gemeenteraad 25 januari 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad      
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 14/12/2022: Goedkeuring 00:00 00:13  
2 Gemeenteraad - Beslissing gouverneur van Antwerpen houdende de klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van 26/10/2022: Kennisneming 00:14 02:37  
3 Financiën - Bevoegdheid tot het heffen van retributies en bepaling van de voorwaarden ervan i.h.k.v. de gemeentelijke vakantiewerking: Machtiging 02:38 05:04  
4 Leefmilieu - Bijkomende gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties i. h.k.v. project handhaving zwerfvuil OVAM: Aanstelling 05:05 05:36  
5 Erfgoed en natuur - Ontwerp geïntegreerd beheerplan Vallei van de Bruine Beek: Goedkeuring 05:37 12:53  
6 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘ Onderhoud hagen en groenblokken 2023-2024’ en wijze van gunning: Vaststelling 12:54 13:19  
7 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘ Terbeschikkingstelling van 2 elektrische deelwagens’ en wijze van gunning: Vaststelling 13:20 14:56  
8 Patrimonium - Akte aankoop sportvelden VV Adler: Goedkeuring 14:57 20:34  
9 Patrimonium - Akte aankoop sportvelden VV Adler: Goedkeuring 00:00 03:02  
10 Kinderopvang - Huishoudelijk reglement IBO: Wijziging 03:03 06:49  
11 Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding afgevaardigden algemene vergadering IGEMO: Wijziging 06:50 13:19  
12 Intergemeentelijke samenwerking - Geactualiseerd overzicht 2022: Kennisneming 13:20 19:07  
13 Varia - Stand van zaken 19:08 20:39  
14 Varia - Stand van zaken: Weyneshof 20:40 28:14   
15 Varia - Stand van zaken: Splinter  28:15 30.29  
16 Varia – Vraagrecht gemeenschapsdienst 30:30 31:33  
17 Varia – Aanvragen paspoort 31:34 32:28  
18 Varia – Verduidelijking Sweco 32:29 34:39  
19 Varia – Kom op tegen kanker 34:40 35:49  
20 Varia – Uitnodiging drankje nieuwjaar 35:50