Intergemeentelijke samenwerking

Beheerscomité Scholengemeenschap Anker 

Wat: Samenwerkingsorgaan tussen de basisscholen uit Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Bonheiden. 

 • Beheerscomité: Bart Vanmarcke 
 • Plaatsvervanger beheerscomité: Hilde Schueremans 

Website: http://www.sganker.be/sganker


Bekkenbestuur Dijle Zenne 

Wat: Overlegplatform over waterbeleid en waterbeheer. 

 • Bekkenbestuur: Frans Uytterhoeven 
 • Plaatsvervanger bekkenbestuur: Mieke Van den Brande 

Website: www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken


BODUKAP 

Wat: De politiezone BODUKAP is een Belgische politiezone die zich uitstrekt over de gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte in de Belgische provincie Antwerpen. 

 • Politieraad: Geert Teugels, Eddy Michiels, Annick Van den Broeck, Bart Vanmarcke, 
 • Plaatsvervanger politieraad: Luc De Weerdt, Barbara Maes, Charlotte Pittevils, Daan Versonnen 
 • Politiecollege: Lode van Looy 

Website: https://www.politie.be/5359/


Brandweerzone Rivierenland 

Wat: Hulpverleningszone Rivierenland is een van de 35 Belgische en een van de 5 Antwerpse hulpverleningszones. 

 • Zoneraad: Lode Van Looy 

Website: https://rivierenland.brandweerzone.be


CIPAL 

Wat: Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg. 

 • Algemene vergadering: Bart Vanmarcke
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Pascal Vercammen

Website: www.cipal.be 

Cipal statuten

Verwerkersovereenkomst Cipal


CVBA De Volkswoningen Duffel 

Wat: Sociale huisvestingsmaatschappij. 

 • Algemene vergadering: Veerle Stephani, Hilde Schueremans 
 • Raad van bestuur: Daan Versonnen 

Website: www.volkswoningenduffel.be 


CVBA Partago 

Wat: Partago is een burgercoöperatie voor elektrische deelauto's. 

 • Algemene vergadering: Bart Vanmarcke 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Thomas Pluymers 

Website: https://www.partago.be/

Partago statuten


CVBA De Poolstok 

Wat: Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel.

 • Algemene vergadering: Bart Vanmarcke 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Pascal Vercammen

Website: www.poolstok.be 

Poolstok statuten

Verwerkersovereenkomst Poolstok - gemeente


CVBA ZEFIER 

Wat: Coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen van Eandis bundelt.

 • Algemene vergadering: Peter Keuleers 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Daan Versonnen 

Website: https://www.zefier.be/home

Zefier statuten


De Lijn 

Wat: Vlaamse vervoersmaatschappij die instaat voor het openbaar bus- en tramvervoer in Vlaanderen.

 • Algemene vergadering: Julien Stephani 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Els Van Kerckhoven 

Website: www.delijn.be 

De lijn statuten


VZW ELZ Bonstato 

Wat: Een eerstelijnszone is een netwerk van eerstelijnsaanbieders in een geografisch afgebakend gebied. Zij kijken ook naar de lokale zorg- en welzijnsnoden om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. 

 • Zorgraad: Hilde Schueremans, Lien Tuymans, Myriam De Kock 

Website: https://www.eerstelijnszone.be/bonstato 


Familiy Justice Center 

Wat: De kern van het concept is om slachtoffers een beter, gecoördineerde dienstverlening aan te bieden. Het doel is om geweld te stoppen en verdere escalatie te voorkomen. 

 • Stuurgroep: Lien Tuymans 

Website: https://fjc-veiligthuis.be


GAS Rivierenland

Wat: Gemeentelijke Administratieve Sanctie of kortweg GAS. 

 • Beheerscomité: Lode Van Looy 
 • Plaatsvervanger beheerscomité: Hilde Schueremans 

Website: https://www.gasrivierenland.be


IGEMO

Wat: Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving.

 • Algemene vergadering: Pascal Vercammen 
 • Raad van bestuur: Pascal Vercammen
 • Buitengewone algemene vergadering: Julie De Clerck
 • Plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering: Bart Vanmarcke
 • Beheerscomité GIDPBW: Lode Van Looy
 • Beheerscomité IGOHC: Mieke Van den Brande
 • Plaatsvervanger Beheerscomité IGOHC: Lode Van Looy
 • Kredietcommissie FRGE: Hilde Schueremans 
 • Plaatsvervanger Kredietcommissie FRGE: Mieke Van den Brande
 • Stuurgroep wonen D&N: Hilde Schueremans 
 • Plaatsvervanger Stuurgroep wonen D&N: Mieke Van den Brande
 • Mandaatgroep Grote Heide: Het college van burgemeester en schepenen
 • Regionale mandaatgroep: Lode van Looy
 • Beleidsgroep soc. econ. bel.:Bart Vanmarcke, An-Katrien Coenen
 • Beleidsgroep wijkwerken: Lien Tuymans, Hilde Schueremans
 • Plaatsvervanger beleidsgroep wijkwerken: Els Van Bever

Website: www.igemo.be 

IGEMO statuten

verwerkingsovereenkomst IGEMO


Interlokale vereniging regie sociale economie Rivierenland

Wat: De lokale besturen van de regio Rivierenland zetten zich gezamenlijk in om de verdere uitbouw van de sociale economie in de regio te ondersteunen en maatschappelijk ondernemen te stimuleren en de samenwerking tussen sociale en reguliere ondernemers te bevorderen.

 • Stuurgroep: Lien Tuymans
 • Plaatsvervanger stuurgroep: Karine Van Dievel
 • Beheerscomité: Hilde Schueremans
 • Plaatsvervanger beheerscomité: Mieke Van den Brande

Website: https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur


IVAREM 

Wat: Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen. 

 • Algemene vergadering: Lode van Looy, Bart Vanmarcke 
 • Raad van bestuur: Mieke Van den Brande 

Website: www.ivarem.be


IVERLEK/Fluvius 

Wat: Beheerder elektriciteitsnet. 

 • Algemene vergadering: Yves Goovaerts 
 • Raad van bestuur (met effectieve stem): Pascal Vercammen
 • Lid van het regionaal beheerscomité: Pascal Vercammen

Website: www.fluvius.be

Iverlek statuten


LIVC-R 

Wat: Lokale Integrale Veiligheidscel.

 • Burgemeester: Lode Van Looy 
 • Algemeen directeur: Ethel Van den Wijngaert 

Beleidsmedewerker - Ambtenaar: Ineke Van Rijsbergen 


LOP regio Mechelen

Wat: Het LOP verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio én een breed gamma van lokale organisaties.

 • Plenaire vergadering: Bart Vanmarcke
 • Plenaire vergadering adviserend vertegenwoordiger: Dirk Goyvaerts
 • Plaatsvervanger adviserend vertegenwoordiger: Kathleen De Meyer
 • Dagelijks bestuur: Bart Vanmarcke
 • Plaatsvervanger dagelijks bestuur: Dirk Goyvaerts

Website: https://lokaaloverlegplatform.be/


Mozaïek 

Wat: Interlokale vereniging van de Bodukap-gemeenten voor cultuur. 

 • Beheerscomité: Mieke Van den Brande 
 • Plaatsvervanger beheerscomité: Hilde Schueremans 

NV EthiasCo 

Wat: Is een holding die 5% van de aandelen van Ethias NV bezit, aandelen in de energiesector. 

 • Algemene vergadering: Wendy Uytterhoeven 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Veerle Stephani 

Website: https://www.ethiasco.be

Ethias co statuten

gegevensverwerkingscontract Ethias - OCMW


OFP Prolocus

Wat: Organisme voor de Financiering van Pensioenen.

 • Algemene vergadering: Yves Goovaerts
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Eddy Michiels

Website: https://www.ofpprolocus.be/


PIDPA 

Wat: Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij Provincie Antwerpen. 

 • Algemene vergadering: Yves Goovaerts 
 • Raad van bestuur, Adviescomité A & B: Mieke van den Brande 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Eddy Michiels 

Website: www.pidpa.be 

Pidpa statuten


PONTES 

Wat: Het is een opdrachthoudende vereniging die tot doel heeft het oprichten, het besturen en de exploitatie van één of meer crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen.

 • Algemene vergadering: Luc de Weerdt 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Pascal Vercammen 

Website: https://pontes.be/bestuursorganen

Pontes statuten


Regiobib Rivierenland 

Wat: Samenwerking tussen de bibliotheken van Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Sint-Katelijne-Waver. 

 • Schepen van Bibliotheek: Mieke van den Brande 

Website: https://bonheiden.bibliotheek.be/regiobib-rivierenland


TMVS 

Wat: Drinkwaterdistributie en -transport, zuivering en beheer van sportaccommodaties.

 • Algemene vergadering: Eddy Michiels 

Website: https://www.farys.be/nl/tmvs-dv

TMVS statuten


Vervoersregio

Wat: Om basisbereikbaarheid waartoe Vlaanderen heeft beslist in praktijk te brengen is overkoepelend overleg nodig. Daarom werden 15 vervoerregioraden opgericht, 1 per vervoerregio. Deze raden zijn regionale overlegplatformen waarin zowel de lokale besturen, als de Vlaamse overheid, als de verschillende mobiliteitspartners vertegenwoordigd zijn. De vervoerregioraden staan onder leiding van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

 • Vervoerregioraad: Bart Vanmarcke
 • Werkgroepen: Raf Bogaerts

Website: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-en-de-mobiliteitsswitch/vervoerregios 


Vorming woonmaatschappijen 

Wat: Het ondersteuningstraject bestaat uit twee delen: de vorming van de werkingsgebieden en de vorming van de woonmaatschappijen zelf.

 • Afgevaardigde raad van bestuur: Hilde Schueremans
 • Plaatsvervanger afgevaardigde raad van bestuur: Mieke Van den Brande

Website: https://www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/woonmaatschappijen


VZW Dierenbescherming MC 

Wat: Opvangcentrum voor gevonden, afgestane en in beslag genomen dieren. 

 • Algemene vergadering: Eddy Michiels
 • Raad van bestuur: Daan Versonnen

Website: www.dierenbeschermingmechelen.be

Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming Mechelen - kleine huisdieren

Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming Mechelen -Zwerfkatten


VZW ECOSO 

Wat: Circulair mensenwerk. 

 • Algemene vergadering: Bart Vanmarcke 

Website: https://www.ecoso.be


VZW Kempens Landschap 

Wat: Kempens Landschap werkt op vier vlakken: landschap verwerven, landschap opwaarderen, landschap openstellen en tenslotte gemeenten adviseren.

 • Algemene vergadering: Lode van Looy 
 • Raad van bestuur: Lode van Looy 

Website: https://www.kempenslandschap.be


VZW VVOG 

Wat: Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met als doel het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud. 

 • Algemene vergadering: Mieke Van den Brande 

Website: https://www.vvog.be/


VZW VVSG 

Wat: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

 • Algemene vergadering: Eddy Michiels 
 • Plaatsvervanger algemene vergadering: Hilde Smets 
 • Bestuurlijke commissie 5: Bart Vanmarcke 
 • Bestuurlijke commissie 6: Mieke Van den Brande 

Website: www.vvsg.be