Opportuniteitsadvies

Sinds 01/01/2022 dient de organisator van een groepsopvang een opportuniteitsadvies aan te vragen aan het lokaal bestuur voor:

 • Een nieuwe locatie groepsopvang
 • Verhuis van een locatie groepsopvang binnen de gemeente
 • Uitbreiding van een locatie groepsopvang met minstens 9 plaatsen
 • Uitbreiding van een gezinsopvang naar groepsopvang

Vooraleer er een definitief opportuniteitsadvies kan aangevraagd worden, dient er eerst een kennismakingsgesprek plaats te vinden met de secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Volgende punten komen tijdens een kennismakingsgesprek steeds aan bod:

 • Plan van aanpak rond de opstart van het opvanginitiatief?
 • Op welke locatie is de nood aan kinderopvang hoog?
 • Hoe wordt er samengewerkt met het Lokaal Bestuur?
 • Wat zijn de stedenbouwkundige voorschriften?

Daarnaast engageert de organisator zich om deel te nemen aan het Lokaal Loket Kinderopvang en het Lokaal Overleg Kinderopvang. Actieve deelname aan het Lokaal Loket Kinderopvang is immers noodzakelijk om zicht te houden op het aantal beschikbare plaatsen.

Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang is een extra troef om tot gedragen beslissingen te komen rond kinderopvang en om de visie rond kinderopvang vorm te geven. Via het Lokaal Overleg Kinderopvang wil de gemeente sterk inzetten op het uitwisselen van expertise en kennis.

Tot slot wordt ook nagevraagd welke inspanningen worden geleverd zodat het opvanginitiatief ook toegankelijk is voor kwetsbare doelgroepen en welke initiatieven er worden genomen om kansarmoede te bestrijden. Zo wordt gevraagd om te werken volgens het inkomenstarief indien de opportuniteit zich voordoet. Hieronder wordt een niet limitatieve lijst opgenomen van initiatieven die het opvanginitiatief kan nemen om aan te tonen dat er wordt ingezet op toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen en de bestrijding van kansarmoede:

 • Samenwerking met het OCMW
 • Samenwerking met andere opvanginitiatieven en initiatieven die werken rond kansarmoede
 • Toegankelijkheid van het opvanginitiatief voor personen met een specifieke zorgbehoefte
 • Samenwerking met scholen
 • ...

Wanneer de aanvraag volledig is, ontvangt de organisator binnen de 30 kalenderdagen het advies via mail. De organisator heeft vervolgens 30 dagen tijd om al dan niet een opmerking te formuleren bij het advies of om gebruik te maken van het hoorrecht. Dit wordt via mail aangegeven aan de secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang via huisvanhetkind@bonheiden.be

Alle info over de criteria en de de te volgen procedure kan je nalezen in de bijlage.

Digitaal loket