20221130 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 30 november 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad voor maatschappelijk welzijn      
1 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 26/10/2022: Goedkeuring 00:00 00:32  
2 Financiën – Overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW’s: Goedkeuring 00:33 00:54  
3 Mobiliteit – Samenwerkingsovereenkomst DAV Rolkar Rivierenland: Goedkeuring 00:55 01:15  
4 Sociaal beleid – Convenant tussen OCMW Bonheiden en Kaizen Jeugddorp: Goedkeuring 01:16 03:41  
5 Varia – Controles eigendommen van sociale huurders in het buitenland 03:42 09:52