20221130 Videoverslag Gemeenteraad 30 november 2022

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad      
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 26/10/2022: Goedkeuring 00:00 01:02  
2 Mandatarissen – Verhindering burgemeester: Kennisneming 01:03 01:16  
3 Organisatie – Samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur Bonheiden en Imelda VZW: Goedkeuring 01:17 01:31  
4 Financiën - Goedkeuring gouverneur rekening 2021: Kennisneming 01:32 01:49  
5 Financiën – Reglement contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken 2020-2025: Aanpassing 01:50 02:09  
6 Omgeving – Realisatieconvenant m.b.t. Brownfieldconvenant 176. “Rijmenam Meurop 2020”: Goedkeuring 02:10 17:42  
7 Openbaar domein/Omgeving – Gedeeltelijke wijziging gemeentelijk rooilijnplan i.h.k.v. het omgevingsproject OMV_2022083568 ‘aanvraag tot verkavelen van gronden en de aanleg van nieuwe wegenis en openbaar domein met beperkte ontbossing’ (2022/12V): Goedkeuring 17:43 -  
8 Openbaar domein/Omgeving – Zaak van de wegen – Aanleg, wijziging, verplaatsing van gemeentewegen i.h.k.v. het omgevingsproject OMV_2022083568 ‘aanvraag tot verkavelen van gronden en de aanleg van nieuwe wegenis en openbaar domein met beperkte ontbossing’ (2022/12V): Goedkeuring - 18:34  
9 Patrimonium – Gebruiksreglement feestzaal Sint-Martinus: Goedkeuring 18:35 18:55  
10 Milieu – Ondertekening Lokaal Energie en KlimaatPact 2.0: Goedkeuring 18:56 21:47  
11 Politie – Bijkomende sanctionerend ambtenaren i.h.k.v. de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties: Aanstelling 21:48 22:20  
12 Politie – Bijkomende gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties i.h.k.v. project handhaving zwerfvuil OVAM: Aanstelling 22:21 22:43  
13 Overheidsopdrachten – Voorwaarden voor de overheidsopdracht ‘Huur en onderhoud werkkledij’ en wijze van gunning: Vaststelling 22:44 23:01  
14 Overheidsopdrachten – Voorwaarden voor de overheidsopdracht ‘Levering van een grasmaaier’ en wijze van gunning: Vaststelling 23:02 27:53  
15 Ontwikkelingssamenwerking – Verderzetting Mondiale projectband i.s.m. provincie Antwerpen en BOS+: Goedkeuring 27:54 28:15  
16 Sociaal beleid – Addendum samenwerkingsovereenkomst Family Justice Center: Goedkeuring 28:16 28:31  
17 Toerisme – ‘Samen op pad relance’ overeenkomst eigenaar: Goedkeuring 28:32 32:07  
18 Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Berentrode – Agendapunten algemene vergadering 05/12/2022: Goedkeuring 32:08 33:00  
19 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO op 02/12/2022: Standpuntbepaling 33:01 36:10  
20 Intergemeentelijke samenwerkingen - Toelichting i.v.m. de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad van bestuur van IVAREM: Kennisneming 36:11 -  
21 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten bijzondere algemene vergadering van IVAREM op 09/12/2022: Standpuntbepaling - 46:41  
22 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CREAT van 13/12/2022: Standpuntbepaling 46:42    
23 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op 15/12/2022: Standpuntbepaling 50:38 50:49  
24 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 15/12/2022: Standpuntbepaling 50:50 51:03  
25 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 16/12/2022: Standpuntbepaling 51:04 51:35  
26 Intergemeentelijke samenwerkingen - Toelichting i.v.m. de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad van bestuur van IVERLEK: Kennisneming 51.36    
27 Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op 22/12/2022: Standpuntbepaling   55.59  
28 Troostmuur op onze kerkhoven 56:00 01:03:59  
29 Varia – Stand van zaken openbare werken door schepen Yves Goovaerts 01:04:00 01:09:58  
30 Varia – Acties parkeren Korte Dreef voor o.a. veiligheid van fietsers 01:09:59 01:11:05  
31 Varia – Ambities winteractieplan in de toekomst 01:11:06 01:12:26  
32 Varia – Uitlenen tenten 01:12:27 01:13:26  
33 Varia – Plannen rioleringswerken De Bergen 01:13:27 01:14:32  
34 Varia – Mobiliteit i.f.v. werken in Mechelen 01:14:33 01:20:31  
35 Varia – Weynesbaan rooilijnplan + eigendom bewoners 01:20:32 01:21:36  
36 Varia – Mobiliteitsplan: herkenbaarheid in de straten 01:21:37 01:24:15  
37 Varia – Tijdelijk parkeerverbod i.h.k.v. extra veeguren 01:24:16 01:25:10  
38 Varia – Onderwijs: dossier buitenschoolse kinderopvang en adviezen raden 01:25:11 01:30:13  

363