FAQ Vallei Bruine Beek

1) Wat is een geïntegreerd beheerplan?

Een beheerplan is een document waarin uitgeschreven staat waar men met een bepaald gebouw of gebied naartoe wil in de toekomst. Het is letterlijk een plan voor hoe we het gaan beheren in de komende jaren. De looptijd van een beheerplan is 24 jaar.

Er bestaan erfgoedbeheerplannen en natuurbeheerplannen. Het erfgoedbeheerplan kan je zowel voor beschermd onroerend erfgoed als voor een erfgoedlandschap opstellen. Een natuurbeheerplan is een toekomstplan voor de natuur, waarin een beheer wordt uitgewerkt die rekening houdt met alle aanwezige natuurvormen.

Voor de Bruinbeekvallei gaan we voor een combinatie van beide, waarin het erfgoed- en natuurverhaal op mekaar afgestemd zijn. Dit noemt men een geïntegreerd beheerplan.

2) Waarom wordt een beheerplan opgemaakt?

Een beheerplan wordt opgesteld voor waardevolle sites. Dat kan zowel erfgoedwaarde als natuurwaarde of beide zijn. Het heeft als doel om over een periode van 24 jaar in eenzelfde richting te denken en de aanwezige erfgoed- en/of natuurwaarden te behouden en waar mogelijk te versterken. Wanneer je een door de overheid goedgekeurd beheerplan in handen hebt, geeft dit toegang tot allerlei financiële en fiscale voordelen, zodat je als eigenaar over de nodige middelen beschikt om het beheer ook daadwerkelijk uit te voeren.

3) Waarom wordt er een beheerplan opgemaakt voor de Vallei van de Bruine Beek?

De gemeente Bonheiden koos ervoor om een geïntegreerd beheerplan op te stellen omdat de Vallei van de Bruine Beek een van de meest waardevolle landschappen in Vlaanderen is. Het valleigebied is doorheen de eeuwen gevrijwaard gebleven van grote veranderingen en bebouwingen waardoor het huidige landschap haast identiek is aan hoe het er in de 18e eeuw uitzag. De grote natuurverscheidenheid, gaande van bossen, open landschappen, dreven en houtkanten gecombineerd met het kleinschalige, intieme karakter van het landschap maakt het gebied uitzonderlijk. Dit landschap wil de gemeente koesteren voor haar inwoners maar ook samen met haar inwoners.

4) Wat zijn de gevolgen van een beheerplan?

Een beheerplan vergemakkelijkt het beheren en behouden van een gebied. De visie op de toekomst werd reeds uitgeschreven en de maatregelen die dit doel helpen te bereiken zijn reeds opgesomd. Dit zorgt ervoor dat je als eigenaar geen afzonderlijke toelating meer moet aanvragen voor werken die in het plan worden opgesomd. Wat een enorme administratieve vereenvoudiging betekent. Daarnaast kan je je als eigenaar beroepen op de steun, het advies en de expertise van IOED IGEMO, Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel. Niet onbelangrijk, je hebt ook recht op een premie voor het uitvoeren van werken en handelingen die in lijn liggen met het beheerplan en er zijn fiscale voordelen wanneer je investeert in het behoud en het onderhoud van erfgoed en natuur.

Genieten van de voordelen is trouwens volledig gratis.

Meer info via www.bonheiden.be/bruinbeekvallei

5) Heeft het beheerplan financiële gevolgen?

Het geïntegreerd beheerplan legt je als eigenaar of inwoner van de Vallei van de Bruine Beek geen verplichtingen op. Als je geen werkzaamheden wil uitvoeren, hoeft dat ook niet. Indien je wel werkzaamheden wil uitvoeren, geeft het beheerplan de richting aan. Liggen de werkzaamheden die je wil uitvoeren in lijn met het beheerplan? Dan kan je je beroepen op premies om je te ondersteunen bij het uitvoeren van de werken.

6) Wordt ik als eigenaar verplicht het beheerplan voor de Vallei van de Bruine Beek te volgen?

Nee, als eigenaar wordt je niet verplicht het beheerplan te volgen. Een beheerplan legt geen actieve verplichtingen op. Het beheerplan is een leidraad voor die eigenaars en inwoners van de Vallei van de Bruine Beek die wel werken wensen uit te voeren. In die zin heeft een beheerplan een bepaalde mate van ‘dwingend’ kader waarbinnen je moet blijven: als je werken wil uitvoeren, moeten ze stroken met de beheersdoelstellingen uit het beheerplan.

7) Wie maakt het beheerplan voor de Vallei van de Bruine Beek op?

Het geïntegreerd beheerplan voor de Vallei van de Bruine Beek wordt opgemaakt door IGEMO onder leiding van projectmanager erfgoed Orane Sermeus. Voor het natuurgedeelte wordt beroep gedaan op de expertise en kennis van Regionaal Landschap Rivierenland voor het open landschap en de dreven en Bosgroep Antwerpse Gordel voor de bossen.

Meer weten over wie wij zijn? Neem dan een kijkje op https://igemo.be/, https://www.rlrl.be/ en https://bosgroepen.be/antwerpen/

8) Kan ik bijdragen aan de opmaak van het beheerplan voor de Vallei van de Bruine Beek?

Ben je eigenaar of inwoner van de Vallei van de Bruine Beek? Dan kan je op twee manieren bijdragen aan het beheerplan. Enerzijds kan je ervoor kiezen om actief deel te nemen aan het beheerplan door met je perce(e)l(en) te streven naar een hogere natuurkwaliteit (zie ‘wat houdt een actieve deelname aan het beheerplan in?’). Anderzijds wordt op 18 oktober 2022 een werksessie georganiseerd waar eigenaars en inwoners van de Vallei van de Bruine Beek mee kunnen nadenken over het beheer van het gebied. Interesse? Stuur een berichtje naar orane.sermeus@igemo.be.

En uiteraard draag je ook bij door de kennis over het gebied in het achterhoofd te houden en/of met enthousiasme door te vertellen.

Geen eigenaar of inwoner van de Vallei van de Bruine Beek maar je wil wel graag bijdragen aan het beheerplan? Neem dan zeker contact op met projectmanager Orane Sermeus via orane.sermeus@igemo.be. Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

9) Wat houdt een actieve deelname aan het beheerplan in?

Wil je met jouw perce(e)l(en) bijdragen aan een hogere natuurkwaliteit in de Vallei van de Bruine Beek? Dan kan je kiezen voor een actieve deelname aan het beheerplan. Dit wil zeggen dat je je als burger engageert om actief zorg te dragen voor de natuur op jouw perce(e)l(en) en een hogere natuurkwaliteit nastreeft door bepaalde werken en handelingen uit te voeren. In ruil krijg je jaarlijks financiële middelen om het beheer uit te voeren.

Voor advies over werken en ondersteuning kan je bij Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel terecht. Ook het onderhoud zelf kan je aan hen overlaten, vraag zeker naar de mogelijkheden.

Wil je weten of jouw perceel in aanmerking komt voor een actieve deelname? Neem dan zeker contact op met Regionaal Landschap Rivierenland (voor open landschap) of Bosgroep Antwerpse Gordel (bos).

Meer informatie vind je ook via het Agentschap Natuur en Bos: https://natuurenbos.vlaanderen.be/natuurbeheerplannen 

10) Hoe kan ik een erfgoedpremie aanvragen voor werken in de Vallei van de Bruine Beek?

Een erfgoedpremie aanvragen voor werken die opgesomd zijn in het beheerplan kan via het e-loket of op papier via de ‘aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure’. Toegang tot het e-loket of het aanvraagformulier downloaden kan via https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie. Vragen bij het aanvragen van een erfgoedpremie? Contacteer gerust de IOED IGEMO via erfgoed@igemo.be, wij helpen je graag op weg.

Opgelet er is geen cumulatie: vraag je een erfgoedpremie aan, dan kan je voor dezelfde werken geen vermindering van de personenbelasting of verlaging van het verkooprecht of de schenkbelasting aanvragen.