Retributie op het afleveren van een conformiteitsattest voor woningen

Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de wettelijke minimumkwaliteitsnormen, bepaald in de Vlaamse Wooncode.

De aanvraag geldt voor een woning die verhuurd is of gaat worden als hoofdverblijfplaats.

Voor wie

De aanvrager van een conformiteitsattest. Dit kan de (mede)-eigenaar/vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder, onderverhuurder zijn.

Kostprijs

 • 0 euro voor een woongelegenheid die voldoet aan de volgende twee voorwaarden:
  1. niet ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard is op datum van aanvraag,
  2. bij de controle minder dan 9 strafpunten behaalt, gemeenschappelijke delen inbegrepen.
 • 0 euro voor woningen waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder.
 • In alle andere omstandigheden: de maximale tarieven, overeenkomstig de geldende regelgeving
  • 62,50 euro voor een zelfstandige woning
  • 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

Meer info

Dit reglement werd vastgesteld in zitting van 18/12/2019 en op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.