Retributie op de buitenschoolse kinderopvang

Dit reglement bepaalt de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang die de gemeente organiseert.

Kostprijs

Naschoolse opvang

Per begonnen half uur

1,00

Woensdagnamiddag

- 3 uur

4,50

Vakantiedag &

Schoolvrije dagen (snipperdagen)

3 tot 6 uur

+6 uur

7,00

13,00

Daguitstap

20,00

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt op die dag een korting van 25% verleend op de volledige retributie van het gezin dat in overeenstemming is met de bepalingen die in artikel 3 werden vastgelegd.

Voor degenen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit geldt een korting van 50%. Hiervoor dient men de nodige bewijsstukken (attest van de mutualiteit) aan de coördinator te bezorgen. Deze bewijsstukken dienen jaarlijks binnengebracht.. Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit eenzelfde gezin wordt ook bij toepassing van dit sociaal tarief een korting van 25% verleend.

Meer info

De gemeenteraad keurde het reglement goed op 18/12/2019. Het werd op de website gepubliceerd op 23/12/2019.