Retributie op de verzorging van grafsteden

Je kan aan de gemeente vragen het graf van een overledene te verzorgen.

Voor wie

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Hoe aanvragen

Je richt je aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen.

Kostprijs

  • voor één onderhoudsbeurt in de maand oktober en het plaatsen van een chrysant in de week voor Allerheiligen: € 40.
  • voor alle jaarlijkse onderhoudsbeurten in de maand oktober gedurende de (nog resterende) looptijd van een grafconcessie inclusief het jaarlijks plaatsen van een chrysant in de week voor Allerheiligen: € 40 te vermenigvuldigen met de (resterende) jaren looptijd van de grafconcessie.

Meer info

Het retributiereglement werd gestemd in zitting van de gemeenteraad op 18/12/2019 en op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.