Charter Goe Gespeeld

De gemeente Bonheiden heeft ingetekend op het charter “Goe gespeeld”.

Hiermee verklaren ze het volgende:

In onze gemeente:

… spelen kinderen in alle openbare ruimten.

… spelen kinderen in het groen.

… is spelen geen overlast.

… kunnen kinderen zich veilig verplaatsen.

… is er voldoende speelruimte voor geörganiseerd jeugdwerk.

… creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen.

… houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren.

… ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte.

Relevante pagina's