Kadervorming

Als je een kadervorming volgt bij een landelijk erkende jeugdorganisatie en je een attest van deelname bij de jeugddienst binnenbrengt, kan je rekenen op een bijna volledige terugbetaling van de vorming.

Voorwaarden

* Kadervorming dient ingericht te zijn door een landelijk erkende jeugdorganisatie.

* Er is een maximum van 99 euro op de terugbetaling van de cursussen. 

* Jongeren, die niet rechtsreeks bij een plaatselijke jeugdvereniging zijn aangesloten (als leider/lesgever), dienen op vrijwillige basis als begeleiding deel te nemen aan twee vrijetijdsactiviteiten van de jeugddienst.

Kostprijs

Maximum 99 euro per vorming.

Afhandeling

Betaling wordt éénmaal per jaar uitgevoerd op het einde van het jaar.