Juridische hulp

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Voor wie

Je hebt nood aan een eerste juridisch advies.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.