Bosgroep Antwerpen Zuid

Zowat 70% van de Vlaamse bossen is in handen van privé-eigenaars. Voor hen werd een aparte dienstverlening uitgewerkt, met als naam “de Bosgroep”. Die tracht de boseigenaars van een werkgebied te verenigen en hen een dienstverlening op maat te bieden.
Bonheiden behoort tot het werkingsgebied van de Bosgroep Antwerpen Zuid. 


Wat mogen boseigenaars van de Bosgroep verwachten?
• Gratis en onafhankelijk bosbouwtechnisch advies bij het bosbeheer
• Informatie over rechten en plichten als boseigenaar (subsidies, toegankelijkheid, vergunningsplicht, beheersplan)
• Een databank met adressen en referenties van houtkopers, bosbeheerbedrijven en boomkwekers
• Praktische steun en hulp op het terrein bij beheerwerken in het bos. Boseigenaars kunnen een arbeidersploeg in dienst van de bosgroep tegen een beperkte vergoeding inhuren
• Administratieve steun bij het invullen van documenten (bv. kap- en subsidieaanvragen), bij het opstellen van beheerplannen, modelcontracten voor de verkoop van hout
• Coördinatie van boswerkzaamheden, houtverkoop, opstellen van een gezamenlijk bosbeheerplan
• Opleidingen in verband met het bosbeheer
• Ontmoetingen met andere boseigenaars uit de regio

Voor wie

De vzw Bosgroep Antwerpen Zuid is er door en voor alle privéboseigenaars. 

Meer info

Bosgroep Antwerpen Zuid
's Gravenwezelsesteenweg 59-61
2110 Wijnegem

Coördinator: Kathleen Vanderheyden

antwerpenzuid@bosgroep.be

Tel 03 355 09 44
Gsm 0476 76 18 25 

bosgroepen.be/antwerpen-zuid