Belasting op de afgifte van administratieve stukken

We heffen een belasting op de afgifte van getuigschriften en andere stukken.

Kostprijs

 • Rijbewijzen
  • Algemeen
   • € 5 gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. Er wordt geen belasting geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, AM, A, B, B+E en G (groep 1) om medische redenen.
  • Internationale rijbewijzen
   • € 9 gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.
 • Reispassen
  • Kinderen jonger dan 18 jaar
   • gratis voor de afgifte van een nieuw paspoort via een gewone procedure
   • € 5 voor de afgifte van een nieuw paspoort via de spoedprocedure
   • € 50 voor de afgifte van een nieuw paspoort via de superdringende procedure
  • Volwassenen vanaf 18 jaar
   • € 5 voor de afgifte van een nieuw paspoort via een gewone procedure
   • € 12,50 voor de afgifte van een nieuw paspoort via de spoedprocedure
   • € 50 voor de afgifte van een nieuw paspoort via de superdringende procedure
  • Reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen
   • € 5 voor de afgifte van een nieuw paspoort via een gewone procedure
   • € 12,50 voor de afgifte van een nieuw paspoort via de spoedprocedure
   • € 50 voor de afgifte van een nieuw paspoort via de superdringende procedure
 • Identiteitskaarten
  • Elektronische identiteitskaarten/elektronische verblijfsbewijzen vreemdelingen voor personen vanaf 12 jaar
   • € 3,90 voor een kaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
   • € 5,70 voor een kaart met extreme spoedprocedure door firma, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
   • € 5,70 voor een kaart met extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
  •  Kids-ID
   • € 0,90 voor een kaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid 
   • € 1,90 voor een kaart met extreme spoedprocedure door firma, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid 
   • € 1,90 voor een kaart met extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
  • Voor de bestelling en levering van nieuwe PUK-codes voor de elektronische identiteitskaarten:
   • € 5
  • Identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de 12 jaar:
  • € 1,25 voor de kartonnen versie voor vreemdelingen
 • Attest van immatriculatie:
  • € 5 
 • Trouwboekjes
  • € 25

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019 en bekendgemaakt op de website 23/12/20109.