20211215 Videoverslag Gemeenteraad 15 december 2021

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt
1 Goedkeuring notulen 00.00.26 00.01.06
2 Bekrachtiging besluit burgemeester 00.01.09 00.01.51
3 AGBPB Meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 2 00.01.54 00.02.40
4 Meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 3/deel OCMW 00.02.45 00.04.02
5 Meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 3/deel gemeente 00.04.06 01.00.38
6 Retributiereglement ondersteuning kwaliteitskamer 01.00.40 01.19.18
7 Aanpassing dotatie 2021 politiezone Bodukap 01.19.20 01.20.20
8 Dotatie 2022 politiezone Bodukap 01.20.22 01.31.44
9 Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel - actieplan 01.31.46 01.32.23
10 Samenwerkingsovereenkomst rioleringsproject 01.32.27 01.33.14
11 Kantmelding intrekking GRbesluit 27/10/2021 01.33.15 01.33.42
12 Oplossing dubbele grafzerken (werd afgevoerd) 01.33.50 01.49.45
13 Wijziging gemeenschappelijk organogram 01.49.46 01.50.39
14 Implementatie sectoraal akkoord publieke sector 01.50.44 01.51.10
  VARIAPUNTEN    
  Parking Zellaer 01.51.54 01.58.23
  Oude Booischotsebaan 01.58.28 01.59.40
  Strooiplan 01.59.55 02.02.56
  Streaming fysieke gemeenteraad 02.03.06 02.09.56
  Rioleringsprojecten 02.10.19 02.10.52
  Resultaten solidair cheques 02.10.56 02.11.30
  Gescheiden rioleringen 02.11.40 02.12.25
  Brandverzekering Berentrode 02.12.34 02.15.27
  Move your money 02.15.40 02.18.10
  Voorrang boosterprik 02.18.19 02.21.00
  Verkeerstroom 02.21.07 02.23.13