20211124 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 24 november 2021

Openbaar

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 27/10/2021: Goedkeuring
02. Financiën - Goedkeuring gouverneur rekening 2020: Kennisneming
03. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de dienstverlening van aangepast vervoer: Goedkeuring
04. Senioren - Reglement dienst Minder Mobielen Centrale: Wijziging