Videoverslag Gemeenteraad 26 mei 2021

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 28/04/2021: Goedkeuring (00.50 - 00.58)

02. Financiën - Rekening 2020/deel gemeente: Vaststelling (01.02 - 34.22)

03. Financiën - Rekening 2020/deel OCMW: Goedkeuring (34.30 - 34.46)

04. Organisatie - Klachtenanalyse 2020: Kennisneming (34.50 - 38.30)

05. Patrimonium - Akte grondafstand Rattenbergstraat: Goedkeuring (38.34 - 38.45)

06. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Onderhoud onverharde wegen” en wijze van gunning: Vaststelling (38.48 - 44.27)

07. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Leveren van schoolmaaltijden" en wijze van gunning: Vaststelling (44.30 - 50.03)

08. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Leerlingenvervoer 2021-2022" en wijze van gunning: Vaststelling (50.07 - 52.30)

09. Cultuur - Reglement inzake toekenning en gebruik #2820solidair-cheque: Aanpassing (52.34 -53.51)

10. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 31/05/2021: Goedkeuring (52.56 - 53.11)

11. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Berentrode - Agendapunten algemene vergadering 14/06/2021: Goedkeuring (53.14 - 53.28)

12. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO van 11/06/2021: Standpuntbepaling 53.33 - 59.44)

13. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging FARYS van 15/06/2021: Standpuntbepaling (59.50 - 01.00.05)

14. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA van 18/06/2021: Standpuntbepaling (01.00.11 - 01.00.43)

15. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAREM van 18/06/2021: Standpuntbepaling (01.00.47 - 01.01.17)

16. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES van 24/06/2021: Standpuntbepaling (01.01.22 - 01.01.34)

17. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 24/06/2021:Standpuntbepaling (01.01.38 - 01.01.48)

18. Personeel - Omgevingsambtenaar: Aanwijzing (01.01.52 - 01.02.12)

19. Trees please (01.02.17 - 01.09.23)

20. Kleinschalige wijk-straatinitiatieven (01.09.29 - 01.14.51)

21. Koffiecups inzamelpunt ook in Bonheiden? (01.14.52 - 01.27.45)

22. Gifvrije slimme rattenvallen ook in Bonheiden? (01.27.50 - 01.35.30)

23. Eekhoorns steken veilig over dankzij klimtouwen (01.35.32 - 01.41.45)

24. Gemeenteraadsmotie: Laat u vaccineren (01.41.52 - 01.57.03)

Variavraag Groen: Weyneshoflei (01.57.10 - 02.00.31)

Variavraag N-VA: weesfietsen (02.00.37 - 02.03.35)

Variavraag Groen: update Splinter (02.03.41 - 02.09.25)

Variavraag N-VA: steenmarters (02.09.30 - 02.13.08)

Variavraag Groen: pic-nictafel (02.13.16 - 02.14.59)

Variavraag N-VA: overstreek Waversesteenweg (02.15.04 - 02.16.08)

Variavraag Groen: persmomenten (02.16.14 - 02.19.53)

Variavraag N-VA: etenswaren op de markt (02.19.59 - 02.27.55)

Variavraag Groen: klinknagels (02.28.01 - 02.29.44)

Variavraag N-VA: parkeerplaatsen (02.29.51 - 02.34.56)

Variavraag Groen: SECAP (02.35.02 - 02.36.09)

Variavraag N-VA: begeleiding fietsexamen (02.36.15 - 02.37.45)

Variavraag Groen: parking Krankhoeve (02.37.55 - 02.40.17)

Extra variavraag N-VA (02.40.24 - 02.41.45)