Belasting op de lijk- en asbezorging van personen niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.

Voor personen welke overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente en die, op het ogenblik van hun overlijden niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van deze gemeente, innen wij een belasting op het begraven van het lijk of van de as of het verstrooien of bijzetten van de as in een columbarium, op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de bijzetting in een columbarium aanvraagt.

Kostprijs

€ 75

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 en verscheen op de website op 6 januari 2014.