Kunstbox - Lola Daels

Lola Daels (1990) studeerde schilderkunst aan Sint-Lukas Brussel maar sinds haar master is ze afgestapt van het schilderen. Aan Sint-Lukas Brussel is ze steeds meer op straat gaan werken omdat de betekenis van je kunstwerk volledig verandert als je het in een publieke context toont. Ze houdt zich momenteel vooral bezig met het maken van sculpturen en installaties, en daarnaast tekent ze ook veel. Sinds enkele jaren werkt ze samen met haar partner, Sebastiaan Willemen onder de noemer Chépas Collective.

Teheran, 2019, Climbing for Space door chépas collective

Voor het project #2820kunstbox in Bonheiden werd ik gevraagd om een elektriciteitskast in het centrum van Bonheiden te bestickeren. Hiervoor koos ik voor een beeld dat ik maakte van een gelijkaardige elektriciteitscabine in Teheran, Iran. Dit kwam tot stand na een interventie die ik uitvoerde als deel van chépas collective, tijdens ons verblijf in 2019, als artist in residence bij Kooshk in Teheran, Iran. Chépas collective werd in 2015 opgericht door Sebastiaan Willemen en mezelf. 

Sinds de revolutie in 1978 evolueerde de mensenrechtensituatie in Teheran van kwaad naar erger. Omdat persoonlijke en intellectuele vrijheid van fundamenteel belang is voor het trotse Perzische volk, komen zij geregeld op straat om te protesteren tegen de repressieve regering.

Een voorbeeld van deze protesten zijn ‘the girls of Enghelab Street’ die electriciteitscabines in de stad gebruiken als podia in de publieke ruimte. Verheven boven het straat en goed zichtbaar voor de passanten, doen ze hun hoofddoek uit en waaien ze ermee als een vlag.
Een moedige daad van verzet, tot de ordehandhaving tussenkomt. De meeste van deze vrouwen werden gearresteerd en vele onder hen werden opgesloten, andere wisten het land te ontvluchten. Zij lieten alles achter.

Als reactie op deze manifestaties installeerde de Iraanse overheid stalen structuren op de cabines, zodat ze onbeklimbaar werden. Deze structuren zijn één van de vele voorbeelden en objecten die gebruikt worden om het gedrag van burgers in Teheran te controleren.

Tijdens onze residentie bij Kooshk in Teheran maakten we, als artistieke uiting van solidariteit, een ladder. Hiermee werden de cabines opnieuw beklimbaar. Met onze ladder onder de arm verkenden wij de stad en plaatsten deze bovenop de electriciteitskasten. Eén voor één maakten we ze op die manier even toegankelijk. Wat overblijft zijn beelden. Herinneringen aan een actie en een hommage aan dappere vrouwen en het strijden voor vrijheid en vrouwenrechten.

Vanwege de politieke lading van onze interventie, waren we niet in staat ons uiteindelijk werk in Teheran te tonen. Ik ben opgetogen dat ik in de context van #2820kunstbox, een foto van de serie 'Climbing for space’ kan presenteren op de elektriciteitskast in Bonheiden.

Voor Chépas collective, Lola Daels, 2021