20210127 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 27 januari 2021

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 16/12/2020: Goedkeuring (03.25 - 03.43)

02. Sociaal beleid - Verbintenis tot naleving van het gebruikersreglement met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: Akkoord (03.43 - 04.14)

03. Personeel - Gemeenschappelijk organogram: Wijziging (4.14 - 05.00)

04. Debat over bestemming gebouwen OCMW (05.00 - 13.35)

Varia:

  1. Uitleg vaccinatiecentrum (13.35 – 38.15)
  2. Hilde overzicht OCMW 2020 (38.15 – 44.40)
  3. STAVA Olmenlaan (44.40 – 45.30)