20210127 Videoverslag Gemeenteraad 27 januari 2021

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 16/12/2020: Goedkeuring (00.00 - 04.48)

02. Financiën - Retributiereglement conformiteitsattest woningen 2021-2025: Vaststelling (04.48 - 05.16)

03. Wonen - Verordening beperking geldigheidsduur conformiteitsattest: Vaststelling (05.16 - 05.40)

04. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Vernieuwen hardware fietsregistratie scholen" en wijze van gunning: Vaststelling (05.40 - 38.44)

05. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aanstellen architect voor bouwen van een sportkeet" en wijze van gunning: Vaststelling (38.44 - 39.18)

06. Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst betreffende uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan en aanleg van recreatieve en functionele verbindingen naast en over de Dijle: Goedkeuring (39.18 - 45.40)

07. Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst en toekenning subsidie Agentschap Zorg en Gezondheid i.v.m. contact- en bronopsporing COVID-19-pandemie: Kennisneming en goedkeuring (45.40 - 46.17)

08. Begraafplaatsen - Gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging: Wijziging (46.17 - 1.04.57)

09. Vragen over investeringsstrategie Fluxys (1.04.57 - 1.12.45)

10. Oprichting werkgroep regiovorming (1.12.45 - 1.21.05)

Varia:

 1. Reservering sportkampen (1.21.05 – 1.23.18)
 2. Lokaal energie- en klimaatpact (1.23.18 – 1.25.42)
 3. Opruiming weesfietsen (1.25.42 – 1.31.10)
 4. Subsidiereglement natuurpunt (1.31.10 – 2.07.35)
 5. Riolering boeimeerstraat (2.07.35 – 2.10.40)
 6. Geplande ruiterroutes (2.10.40 – 2.14.15)
 7. Verenigingsleven (2.14.15 – 2.17.53)
 8. Kapvergunning (2.17.53 – 2.19.33)
 9. Hoge Opstal (2.19.33 – 2.36.00)
 10. Gebruik Pekelinstallatie (2.36.00 – 2.39.30)
 11. Schoolvervoer (2.39.00 – 2.41.10)
 12. Wandelknooppunten (2.41.10 – 2.45.10)
 13. Groepsaankoop regenton (2.45.40 – 2.46.45)
 14. Belgische muziekweek (2.46.45 – 2.50.30)
 15. Punten vorig jaar (2.50.30 – einde)