Kurken en kaarsvet

Kurken en kaarsen hoef je niet als restafval weg te gooien. Beide kunnen nog een perfect tweede leven krijgen en worden hiervoor dan ook ingezameld in het containerpark.

Via projecten in sociale tewerkstelling worden kurken van wijnflessen gemalen tot kurkisolatie. Dit afval krijgt dan plots een nieuw leven als een ecologisch isolatiemateriaal. 

Overschotten van kaarsvet worden tevens via sociale tewerkstelling opnieuw gesmolten om er nieuwe kaarsen van te maken. 

Zamel dus zeker je kurken en kaarsvet in en draag je steentje bij tot een duurzamere leefomgeving.