Videoverslag Gemeenteraad 27 mei 2020

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 29/04/2020: Goedkeuring

02. Financiën - Rekening 2019 kerkfabriek Sint-Ludwina: Advies

03. Financiën - Rekening 2019 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Advies

04. Financiën - Rekening 2019 kerkfabriek Sint-Martinus: Advies

05. Financiën - Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek: Goedkeuring

06. Natuur - Gebruiksovereenkomst bossen gemeente en OCMW met Natuurpunt Beheer vzw: Goedkeuring

07. Natuur - Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Landschap Rivierenland/Loket Onderhoud Buitengebied opmaak bomenbeheerplan: Goedkeuring

08. Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst rioleringsprojecten PIDPA: Goedkeuring

09. Overheidsopdrachten - Levering van zoutstrooier met GPS: Goedkeuring

10. Kunstonderwijs - Overeenkomst interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Mechelen-Bonheiden-SKW: Goedkeuring

11. Kunstonderwijs - Behoud tussenkomst inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs stad Mechelen na hernieuwde tarieven: Goedkeuring"

12. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Berentrode - Agendapunten algemene vergadering 08/06/2020: Goedkeuring

13. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 04/06/2020: Goedkeuring

14. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 10/06/2019: Standpuntbepaling

15. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO op 12/06/2020: Standpuntbepaling

16. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 19/06/2020: Standpuntbepaling

17. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 19/06/2020: Standpuntbepaling

18. Reglement inzake toekenning en gebruik #2820solidair-cheque ter ondersteuning van de lokale economie: Goedkeuring

19. Primus Express

20. Veiligheidsprobleem Bakestraat Rijmenam

21. Kennisname corona ideeën

22. Stiltegebieden

23. Verkeerstechnisch meubilair