Kapvergunning bomen

Voor het kappen van bomen (vellen, rooien of drastische snoei van bomen) kunnen er verschillende reglementeringen van toepassing zijn (gemeentelijke kapvergunning, natuurvergunning, bouwvergunning, bosdecreet, ...).

Conform het politiereglement mag niemand hoogstammige bomen vellen, door om het even welk middel vernielen of doen afsterven, of derwijze snoeien dat deze bomen in hun normale wasdom geremd worden.

Voor het gedeeltelijk of geheel rooien van een bos, moet je bij de dienst Ruimtelijke Ordening een omgevingsvergunning voor ontbossing indienen. Je kunt hiervoor de toelating krijgen op voorwaarde dat je een bijdrage betaalt voor bosbehoud of voor compenserende bebossing zorgt.

Voorwaarden

Vooraleer je bomen velt, vraag je best altijd informatie bij de groenambtenaar(tel. 015 50 28 42). Doe dat ongeacht de grootte of gezondheidstoestand van de boom.

Binnen de vergunning voor het kappen van bomen kan er steeds een heraanplant opgelegd worden. Om een keuze te maken voor dit plantgoed kan je steeds een beroep doen op Lijst van ingeburgerde bomen en struiken

Bomen en zonnepanelen

Het gemeentebestuur krijgt regelmatig vragen van inwoners die hun bomen willen snoeien of rooien omdat ze van plan zijn zonnepanelen te plaatsen. De gemeente levert echter geen vergunning af voor het rooien of grondig snoeien van bomen in dergelijke gevallen.

Hoogstammige bomen vormen immers een essentieel onderdeel van onze groene gemeente. Bomen doen heel erg veel voor ons milieu. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn om een noodzakelijke luchtfilter zoals bomen te laten verdwijnen of te verminken voor een alternatieve energiebron.

Onderzoek van het Duitse Öko-Instituut toont aan dat er nog steeds tussen 27 en 89g CO2-uitstoot vrijkomt per geproduceerde kWh groene stroom via zonnecellen. Deze uitstoot is wel merkbaar minder dan deze van aardgas (398 g CO2/kWh) of steenkool (508 g CO2/kWh) en daarom heeft de gemeente de groene energie via zonnepanelen ook steeds aangemoedigd.

Een boom daarentegen haalt in onze streken op één seizoen gemiddeld 2,6 kg CO2 uit de lucht. Slechts 1,8% van alle fossiele CO2 die we in België in de lucht brengen, wordt door het bestaande ‘groen’ terug uit de lucht gehaald.

Het behoud van onze bomen is dan ook een absolute prioriteit!

De gemeente voert daarom een actief beleid om bomen te sparen, ook als dit ten koste gaat van het rendement van zonnepanelen.

Hoe aanvragen

Een kapvergunning kan je aanvragen via het E-loket hieronder.

Tel. groenambtenaar: 015 50 28 42