Audioverslag Gemeenteraad 19 februari 2020

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 29/01/2020: Goedkeuring

02. Financiën - Retributiereglement op de ter beschikkingstelling van allerhande materialen 2020-2025: Aanpassing

03. Omgeving - Actieplan 2020 Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel: Kennisneming en goedkeuring

04. Ruimtelijke ordening - Realisatie van de rooilijn ter hoogte van Kerselaarstraat 60: Standpuntbepaling

05. Ruimtelijke ordening - Niet realiseren van de rooilijn ter hoogte van de Mechelsesteenweg 261: Standpuntbepaling

06. Ruimtelijke ordening - Plaatselijk verbreden wegtracé Venlaan: Standpuntbepaling

07. Ruimtelijke ordening - Plaatselijk verbreden wegtracé Boslaan 5: Standpuntbepaling

08. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht “Maaien wegbermen 2020” en wijze van gunning: Vaststelling

09. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Onderhoud hagen en groenblokken 2020 - 2022" en wijze van gunning: Vaststelling

10. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Aankoop graafmachine" en wijze van gunning: Vaststelling

11. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Vernieuwen van het dak Krankhoeve" en wijze van gunning: Vaststelling

12. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdrachten "Isoleren dak en plaatsen van nieuwe dakdichting Gebo/Blok C" en wijze van gunning: Vaststelling

13. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Gedeeltelijk vernieuwen van het buitenschrijnwerk Gebo/Blok C ” en wijze van gunning: Vaststelling

13bis. Motie gemeenteraad Bonheiden

13ter. Overleg invulling voormalig jeugdhuis Dircksen

13quater. Jaak Van Assche ereburger van de gemeente Bonheiden