Audioverslag Gemeenteraad 27 november

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 23/10/2019: Goedkeuring

02. Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid: Kennisneming

03. Gemeenteraad - Installatie opvolger als gemeenteraadslid: Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging

04. Gemeenteraad - Rangorde gemeenteraadsleden: Vaststelling

05. Gemeenteraad - Wijziging nominatieve samenstelling gemeenteraadscommissies: Kennisneming

06. Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Akteneming

07. Financiën - Goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2018 AGBPB en kwijting bestuurders: Kennisneming

08. Patrimonium - Akte grondafstand Weyneshoflei: Goedkeuring

09. Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Masterplan 'Herontwikkeling Meuropsite': Goedkeuring

10. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meurop' en wijze van gunning: Vaststelling

11. Charter 'Interbestuurlijke samenwerking voor de open ruimte in het Mechels Rivierengebied' (ORIOM): Bekrachtiging

12. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 18/12/2019 - Standpuntbepaling

13. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 12/12/2019: Standpuntbepaling

14. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK van 17/12/2019: Standpuntbepaling

15. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 20/12/2019 - Standpuntbepaling

16. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 13/12/2019: Standpuntbepaling

17. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 13/12/2019 - Standpuntbepaling

18. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO van 06/12/2019: Standpuntbepaling

19. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS dv van 10/12/2019: Standpuntbepaling

20. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 02/12/2019: Standpuntbepaling

21. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Berentrode - Agendapunten algemene vergadering 02/12/2019: Standpuntbepaling

22. Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst Welzijnskoepel Regio Rivierenland: Goedkeuring en aanduiding afgevaardigden

23. Dranktarieven