Afval verbranden

Afval verbranden in de tuin is schadelijker dan we denken. Het verbranden van tuinafval zoals snoeihout en bladeren zorgt voor aanzienlijke concentraties dioxines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) en stof.

  1. Dioxines: een van de krachtigste en gevaarlijkste kankerverwekkers. De groei en de ontwikkeling van kinderen wordt erdoor verstoord.
  2. Paks: veroorzaken kanker in het spijsverteringsstelsel en de longen. Paks hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling en de lichaamsweerstand.
  3. Stof: kan heel diep in de longen dringen en heel wat schade aanbrengen. Stof verergert bestaande gezondheidsproblemen zoals luchtwegeninfecties, astma en hooikoorts, maar kan ook leiden tot hartproblemen, kanker en vroegtijdige sterfte. Vermoedelijk zijn vooral de roetdeeltjes schadelijk.

Afval verbranden in de openlucht is streng verboden. Wie de geldende bepalingen aan zijn laars lapt, magĀ fikse boetes verwachten. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor de anderen. Alleen plantaardige afvalstoffen mogen verbrand worden in Vlaanderen. Maar dan moet het wel gebeuren op meer dan 100 meter afstand van boomgaarden, bossen, huizen, hagen ... In woonzones afval verbranden is helemaal niet toegelaten.

Er zijn trouwens heel wat alternatieven:

  • Voorkom afval
  • Sorteer afval
  • Composteer

De rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij over de luchtkwaliteit in Vlaanderen en de lozingen in de lucht leverden geen fraai beeld op. Vooral de hoge concentraties ozon en fijn stof blijven een belasting voor onze gezondheid.