Videoverslag Raad voor maatschappelijk welzijn 25 september 2019

01. Notulen vergadering 26/06/2019: Goedkeuring

02. Actualisering informatieveiligheidsplan: Kennisneming