Videoverslag Gemeenteraad 25 september 2019

01. Gemeenteraad - Notulen vergadering 28/08/2019: Goedkeuring

02. Gemeenteraad - Overlijden gemeenteraadslid: Kennisneming

03. Financiën - Opmerkingen Agentschap Binnenlands Bestuur Budgetwijziging 2019/01: Kennisneming

04. Financiën - Budgetwijziging 2019/01 van het AGBPB: Goedkeuring

05. Financiën - Budgetwijziging 2019/01 van het OCMW: Goedkeuring

06. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Goedkeuring

07. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Ludwina: Goedkeuring

08. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Martinus: Goedkeuring

09. Wonen - Ledenlijst van de stuurgroep intergemeentelijke samenwerking 'Wonen langs Dijle en Nete 2020-2025': Goedkeuring

10. Ruimtelijke ordening - Overeenkomst voor opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Bedrijvenzone Doornlaarstraat': Goedkeuring

11. Patrimonium - Akte grondafstand Oudestraat: Goedkeuring

12. Openbare werken - Basishemelwaterplan Bonheiden: Kennisneming

13. Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 18/10/2019 - Standpuntbepaling

14. Gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging: Wijziging

15. Organisatie - Actualisering informatieveiligheidsplan: Kennisneming

16. Kindvriendelijke toiletten

17. Toekomst scholengemeenschap Anker

18. Telraam

Varia