Schoolreglement gemeentelijk onderwijs

De gemeenteraad stelde op 26/06/2019 het schoolreglement vast.