Schoolreglement gemeentelijk onderwijs

De gemeenteraad stelde op 26/06/2019 het schoolreglement vast.

Op 24/02/2021 en 23/02/2022 werden er enkele wijzigingen in aangebracht.