Riolerings- en wegenwerken Dertien Eikenlaan, Lange Veldstraat, Korte Veldstraat en Boeimeerstraat (deel)

Omschrijving van de werken:

In 2017 werd de collector van de Koningin Astridlaan door Aquafin aangelegd. Het volgende project dat hierop zal worden aangesloten, is de nieuw aan te leggen riolering in de Dertien Eikenlaan, Korte Veldstraat, Lange Veldstraat en een deel van de Boeimeerstraat. 

De riolering van de Dertien Eikenlaan zal gravitair (van hoog naar laag) worden afgevoerd naar de collector van de Koningin Astridlaan. In de Lange Veldstraat wordt een pompenkelder geïnstalleerd waarin het afvalwater van de Korte Veldstraat, Lange Veldstraat en Boeimeerstraat wordt verzameld, waarna het naar diezelfde collector wordt gepompt.

Aansluitend op de rioleringswerken zal ook de weg worden heraangelegd. Er komt opnieuw een asfaltverharding met links en rechts betonnen boordstenen.

Stand van zaken:

De aannemer THV 3V-Infra uit Diest is aangesteld om deze werken uit te voeren. De werken worden in 2 fases uitgevoerd. Elke fase heeft een uitvoeringstermijn van 60 werkdagen.

De werken zijn ondertussen gestart.

Lange Veldstraat

Er wordt een pompput geplaatst in de Lange Veldstraat. Hiervoor moesten er eerst bijkomende filters geplaatst worden, om de gegraven put droog te krijgen.

Na deze werken verhuist de kraan naar de Dertien Eikenlaan.

Dertien Eikenlaan

Tijdens de werfvergadering van 16 oktober werd er bepaald wanneer de aannemer start met het afschrapen van de asfaltlaag in de Dertien Eikenlaan.

De straat wordt dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. De aannemer zal de bewoners hierover nog verder informeren via een brief.

Bij de aanleg van de riolering is de aannemer op een niet-draagkrachtige grondlaag gestoten. Deze laag moest weggenomen worden. De rioleringsbuizen werden in deze zone op palen geplaatst.

Korte Veldstraat en Boeimeerstaat

De riolerings- en wegenwerken in de Korte Veldstraat en een deel van de Boeimeerstraat starten volgens de huidige planning begin 2021.

Tijdelijke opslagplaats

De Koningin Astridlaan wordt tijdelijk voor alle verkeer afgesloten tussen Koningin Astridlaan 62 en de Lange Veldstraat. De aannemer zal dat gedeelte van de Koningin Astridlaan gebruiken als opslagplaats.
Het gevolg hiervan is dat er voorlopig geen fietsverbinding beschikbaar is via de binnenwegen richting centrum of scholen. De veiligste manier om met de fiets naar het centrum of de scholen rijden, is door gebruik te maken van de fietspaden langs de Rijmenamseweg.

Investering:

Totaalbedrag van de werken: € 1.656.773,42 incl. btw.

Aandeel gemeente Bonheiden: € 141.760,87 incl. btw.

Bouwheer:

Pidpa (www.pidpa.be - 0800 90 300)

Afkoppelingsdeskundige: 

Bureau Notermans (tel.: 012 745 493 - e-mail: info@bureaunotermans.be

Er wordt een afkoppelingsdeskundige ingeschakeld op kosten van Pidpa. Deze deskundige zal contact opnemen met alle eigenaars en samen met hen een advies opstellen voor elke specifieke situatie. De deskundige zal vragen om een afspraak vast te leggen voor een huisbezoek (je kan zelf datum en uur kiezen). Tijdens dit bezoek wordt er gezocht naar de meest optimale oplossing. De medewerking van alle eigenaars is vereist.