Riolerings- en wegenwerken Dertien Eikenlaan, Lange Veldstraat, Korte Veldstraat en Boeimeerstraat (deel)

Doel van de werken:

Met dit project zal het afvalwater van de woningen in de Dertien Eikenlaan, Lange Veldstraat, Korte Veldstraat en Boeimeerstraat (deel) opgevangen worden en aangesloten op de collector van de Koningin Astridlaan.

Stand van zaken:

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/09/2018. Nu wordt er een aannemer gezocht.

Investering:

Aandeel gemeente Bonheiden (bovenbouw): € 131.408

Totaal: € 1.513.376

Afkoppelingsdeskundige: 

Bureau Notermans (tel.: 012 745 493 - e-mail: info@bureaunotermans.be

Er wordt een afkoppelingsdeskundige ingeschakeld op kosten van Pidpa. Deze deskundige zal contact opnemen met alle eigenaars en samen met hen een advies opstellen voor elke specifieke situatie. De deskundige zal vragen om een afspraak vast te leggen voor een huisbezoek (je kan zelf datum en uur kiezen). Tijdens dit bezoek wordt er gezocht naar de meest optimale oplossing. De medewerking van alle eigenaars is vereist.