Riolerings- en wegenwerken Dertien Eikenlaan, Lange Veldstraat, Korte Veldstraat en Boeimeerstraat (deel)

Omschrijving van de werken:

In 2017 werd de collector van de Koningin Astridlaan door Aquafin aangelegd. Het volgende project dat hierop zal worden aangesloten, is de nieuw aan te leggen riolering in de Dertien Eikenlaan, Korte Veldstraat, Lange Veldstraat en een deel van de Boeimeerstraat. 

De riolering van de Dertien Eikenlaan zal gravitair (van hoog naar laag) worden afgevoerd naar de collector van de Koningin Astridlaan. In de Lange Veldstraat wordt een pompenkelder geïnstalleerd waarin het afvalwater van de Korte Veldstraat, Lange Veldstraat en Boeimeerstraat wordt verzameld, waarna het naar diezelfde collector wordt gepompt.

Aansluitend op de rioleringswerken zal ook de weg worden heraangelegd. Er komt opnieuw een asfaltverharding met links en rechts betonnen boordstenen.

Stand van zaken:

De aannemer THV 3V-Infra uit Diest is aangesteld om deze werken uit te voeren.

Als gevolg van de coronacrisis worden deze werken voor onbepaalde tijd opgeschort.

De werken worden in 2 fases uitgevoerd. Elke fase heeft een uitvoeringstermijn van 60 werkdagen. De bewoners van de betrokken straten worden uitgenodigd nog op een bewonersvergadering.

Investering:

Totaalbedrag van de werken: € 1.656.773,42 incl. btw.

Aandeel gemeente Bonheiden: € 141.760,87 incl. btw.

Bouwheer:

Pidpa (www.pidpa.be - 0800 90 300)

Afkoppelingsdeskundige: 

Bureau Notermans (tel.: 012 745 493 - e-mail: info@bureaunotermans.be

Er wordt een afkoppelingsdeskundige ingeschakeld op kosten van Pidpa. Deze deskundige zal contact opnemen met alle eigenaars en samen met hen een advies opstellen voor elke specifieke situatie. De deskundige zal vragen om een afspraak vast te leggen voor een huisbezoek (je kan zelf datum en uur kiezen). Tijdens dit bezoek wordt er gezocht naar de meest optimale oplossing. De medewerking van alle eigenaars is vereist.