Politiezone BoDuKaP investeert in trajectcontrole

De politiezone BoDuKaP (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) investeert €800.000 in veiligheid en verkeersveiligheid.

Afgelopen dinsdag besliste het politiecollege de gunning van 15 ANPR-camera's. Deze camera's worden ingezet voor de bestrijding van inbraken en andere misdaden, maar worden tevens ingezet voor verkeersveiligheid. Zo zullen camera's bijkomend uitgerust worden met trajectcontrole of vrachtwagensluizen.

Dijleweg en Muizensteenweg
Voor Bonheiden zullen in de 1e fase de Dijleweg en de Muizensteenweg worden uitgerust met ANPR-/trajectcontrole. Dit i.s.m. de stad Mechelen die op haar grondgebied eveneens dergelijke camera's zal plaatsen om het traject Muizen-Bonheiden en Muizen-Rijmenam te controleren op snelheid.

In een 2e fase zullen de Weynesbaan en de Doornlaarstraat uitgerust worden met trajectcontrole.

Om een betrouwbare en gehomologeerde meting te kunnen uitvoeren, is een minimum afstand van 500 meter in dezelfde snelheidszone nodig.

Scanningspoorten
Naast de investering in trajectcontrole, investeert Bonheiden eveneens in 16 scanningspoorten die de snelheid in andere straten zal helpen handhaven. De eerste hiervan is als test reeds geïnstalleerd in de Schoolstraat. De andere poorten volgen dit najaar.

Door in te zetten op deze technologie maken we mankracht vrij van de verkeerstechnische cel van de politie om in te zetten op andere straten zoals controle op sluipverkeer, snelheid,...

 

Digitale snelheidsmeter voor Lokale Politie BoDuKaP

De lokale politie BoDuKaP heeft een nieuwe, digitale snelheidsmeter in gebruik. Dit zorgt voor modernisering van de uitrusting en een efficiëntere aanpak van de snelheidsovertredingen.

Het beheersen van de snelheid van de voertuigen vormt een belangrijke sleutel bij het doen afnemen van verkeersongevallen. Hiermee wordt ook een inspanning geleverd om het menselijk leed dat deze ongevallen veroorzaken, te beperken.

De snelheidsmeter kan tot 32 voertuigen op verschillende rijstroken tegelijk controleren. Het meet de snelheid van zowel het toekomend als het afgaand verkeer. Het toestel is niet in een voertuig ingebouwd en kan ingezet worden op plaatsen waar dit met het analoge toestel niet mogelijk is. Er is geen zichtbare flits. Dit laat een discrete opstelling toe. Het oudere, analoge toestel wordt nog gedurende enige tijd naast het digitale toestel ingezet.

Sinds 20 september werden met de digitale snelheidsmeter al meer dan 6000 voertuigen gecontroleerd en werden een 200-tal processen-verbaal opgesteld.

donderdag 11 oktober 2018 10.52 u.