Politiereglement: toelichting bij de spelregels

De gemeenten hebben tot taak voor hun inwoners te voorzien in een goede politie.

Die politionele taak heeft betrekking op de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Zo bevat het politiereglement regels over:

  • de brandveiligheid van plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn zoals danszalen
  • de zindelijkheid van de wegen en openbare plaatsen
  • aanplakkingen langs de openbare weg
  • ongezonde en bouwvallige woningen, openbare markten
  • de openbare orde tijdens manifestaties op de openbare weg
  • de veiligheid van logementshuizen
  • het sluitingsuur van drankgelegenheden
  • nachtlawaai en rondlopende honden.

De politiebevoegdheid is beperkt tot het grondgebied van de gemeente. Het gemeentelijke politiereglement mag niet in strijd zijn met de hogere wetgeving.

Overtredingen van het politiereglement kunnen worden bestraft. De straffen mogen de politiestraffen niet te boven gaan (gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen en geldboete van € 1 tot € 25). Er kunnen ook administratieve sancties worden opgelegd.