Aanvullende personenbelasting 2020-2025

Iedereen is personenbelasting verschuldigd aan de federale staat. Het bedrag van de personenbelasting dat vermeld staat op je jaarlijkse aanslagbiljet bevat ook een aanvullende belasting op de personenbelasting vanwege het gemeentebestuur. Dit bedraagt 7,5%. De federale staat int deze belasting en stort dit door aan het gemeentebestuur.

Kostprijs

Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. Voor Bonheiden bedraagt dit percentage 7,5%.

Meer info

De gemeenteraad keurde het reglement goed op 18/12/2019. Op 23/12/2019 werd het op de website gepubliceerd.