Personeelsdienst

De personeelsdienst zorgt voor de aanwerving en onthaal van nieuwe collega’s, zowel voor onbepaalde duur als voor vervangingen. Alle administratie rond personeelszaken (met uitzondering van de loonadministratie) en opleidingen gebeurt op deze dienst.

Daarnaast verzorgt de personeelsdienst ook de administratie voor het bestuur als inrichtende macht voor de gemeentelijke kleuter- en lagere school.