Overlegstructuren

Interlokale vereniging

De gemeente is vertegenwoordigd in de volgende interlokale verenigingen:

 •  GASAM (arrondissement Mechelen)
  • Beheerscomité: Guido Vaganée, plaatsvervanger: Jan Thirion
 • Anker (scholengemeenschap)
  • Beheerscomité: Wouter Verhoeven, Barbara Maes, plaatsvervanger: Guido Vaganée
 • Mozaiek
  • Beheerscomité: Mieke Van Den Brande

Intercommunales

De gemeente is vertegenwoordigt in de volgende intercommunales:

 • Igemo
  • AV: eerste vertegenwoordiger: Emily Demandt, tweede vertegenwoordiger: Karolien Huibers
  • RvB: Jan Fonderie 
 •  Ivarem
  • AV: eerste vertegenwoordiger: Annick Van den Broeck, tweede vertegenwoordiger: Barbara Maes
  • RvB: Jan Thirion 
  • Directiecomité: Jan Thirion
 • Pidpa
  • AV: Peter Dehaes, plaatsvervanger: Wouter Verhoeven
  • RvB: Mieke Van den Brande 
  • Directiecomité: Mieke Van den Brande
  • Adviescomité B: Mieke Van den Brande 
 •  Finilek
  • AV: Guido Vaganée, plaatsvervanger: Jan Thirion
  • RvB: Jaak Van Assche
  • Directiecomité: Jaak Van Assche
 • Iverlek
  • AV: Karolien Huibers, plaatsvervanger: Guido Vaganée
 • Cipal
  • AV: Jan Thirion, plaatsvervanger: Wouter Verhoeven
  • RvB: Guido Vaganée
  • Adviescomité: Norbert Dockx
 •  Pontes
  • AV: Annick Van den Broeck, plaatsvervanger: Barbara Maes
  • RvB: Frans Uytterhoeven (niet-stemgerechtigd)

Hulpdiensten

De gemeente Bonheiden is aangesloten bij

 • Politiezone Bodukap
  • Guido Vaganée, burgemeester, vertegenwoordigt de gemeente in het politiecollege en de politieraad.
  • De afgevaardigden in de politieraad, zijn:
   • Emily Demandt, opvolger: Johan Buttiens
   • Frans Uytterhoeven, opvolger: Luc De Weerdt
   • Van den Broeck Annick, opvolgers: Jan Fonderie, Barbara Maes
   • Peter Dehaes 
 • Brandweerzone Rivierenland.
  • Guido Vaganée, burgemeester, vertegenwoordigt van rechtswege de gemeente