Voor- en naschoolse opvang in de scholen

In de scholen op het grondgebied Bonheiden-Rijmenam biedt het gemeentebestuur opvang aan. Er wordt hiervoor geen ouderbijdrage gevraagd.

  • Vooropvang: van 7.30 tot 8.30 u.
  • Middagbewaking op woensdag van 12 tot 13 u.
  • Naopvang van 16 tot 18 u., uitgezonderd op vrijdag (zie regeling school)

De gemeente en de scholen verwachten van de ouders een eerlijke benadering van de voor- en naopvang. Het is een middel om de combinatie arbeid en gezin beter op elkaar af te stemmen, niet om de school met bijkomende opvoedkundige taken op te zadelen.

Tijdens de naopvang voorziet de school de mogelijkheid om vrij te spelen. De kinderen die het wensen, krijgen tijd en ruimte om onder toezicht huistaken te maken en lessen te leren. 

Kostprijs

De voor- en naschoolse opvang in de scholen is gratis.