Opmaak van een erfgoed- en natuurbeheerplan

Het aanwezige landschap en erfgoed in de Bruinbeekvallei willen we koesteren. Daarom werkt de gemeente samen met de projectpartners (IOED IGEMO, Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel) een erfgoed- en natuurbeheerplan uit. Hierin wordt een toekomstvisie over 24 jaar uitgeschreven, en worden concrete beheermaatregelen op korte en lange termijn uitgewerkt. Een goedgekeurd beheerplan geeft toegang tot allerlei financiële en fiscale voordelen, zodat je ook de nodige middelen krijgt om het beheer uit te voeren.

Er bestaan erfgoedbeheersplannen en natuurbeheerplannen. Voor de Bruinbeekvallei gaan we voor een combinatie van beide, waarin het erfgoed- en natuurverhaal op mekaar afgestemd zijn.