Opmaak beheerplan voor de Bruinbeekvallei

De eigenaars van gronden binnen de Bruinbeekvallei werden uitgenodigd op een infoavond op 18 juni 2019. De presentaties van die infoavond kan je hieronder bekijken. Tijdens de toelichting werd ook verwezen naar de fiscale voordelen voor onbebouwde percelen in natuurbeheer. De regelgeving, praktische informatie en formulieren over erfbelasting, schenkbelasting en verkooprecht en onroerende voorheffing, vind je op https://belastingen.vlaanderen.be en https://natuurenbos.be/natuurbeheerplan

Voor meer informatie en vragen hierover kan je terecht bij Michael Van Craen, projectmanager onroerend erfgoed bij IGEMO: michael.vancraen@igemo.be – 0492 38 03 25.

Relevante pagina's