Opheffen coronamaatregelen voor aanvragen tot omgevingsvergunningen

OP 24/03/2020 besliste de Vlaamse regering om noodmaatregelen in te roepen naar aanleiding van de Corona-crisis. De doorlooptijd van dossiers werd verlengd en de lopende openbare onderzoeken werden opgeschort.

Deze maatregelen waren van kracht tot 24/04/2020 en worden niet verder verlengd. Dat betekent dat de doorlooptijd van de aanvragen die worden ingediend na 24/04/2020 wordt behouden zoals wettelijk bepaald: 60 dagen voor een vereenvoudigde procedure, 105 dagen voor een gewone procedure (met openbaar onderzoek). Nieuwe openbare onderzoeken worden normaal opgestart.

Onderzoeken die werden geschorst

Voor de lopende openbare onderzoeken die werden geschorst tussen 24/03/2020 en 24/04/2020 wordt voorzien dat deze heropgestart worden vanaf 25/04/2020. De gemeente kan zelf beslissen wanneer ze dat doet maar moet dit binnen een redelijke termijn doen. Omdat er technisch en administratief heel wat diende te gebeuren om een heropstart mogelijk te maken, hebben we beslist om de geschorste openbare onderzoeken vanaf maandag 04/05/2020 opnieuw op te starten voor de resterende termijn. De gele affiches die ter plaatse hangen, worden tijdig vervangen met een nieuwe einddatum van openbaar onderzoek. De betrokkenen werden opnieuw aangeschreven zodat zij weten dat zij nog geldige bezwaren / opmerkingen kunnen formuleren. De data op de website van de gemeente werden aangepast en ook op de website van het omgevingsloket Vlaanderen worden de data nog aangepast (technisch pas mogelijk vanaf zaterdag 25/04/2020).

De doorlooptijd van de dossiers die ingediend werden voor 24/04/2020, behouden hun verlengde duur zoals aangekondigd in het ministerieel besluit van 24/03/2020. Ook de termijnen voor het indienen van een beroep wanneer de beroepstermijn nog niet was verlopen voor 24/04/2020, behouden hun verlengde duur. U kan deze dossiers dus nog komen inkijken.

Dossier inkijken

Wenst u nog een dossier in te kijken, dan kunnen we hier op ingaan mits rekening te houden met de algemene beperkingen wat contacten betreft. Een verplaatsing naar het gemeentehuis wordt gezien als een noodzakelijke verplaatsing. In het gemeentehuis zijn maatregelen getroffen om besmettingsrisico’s tot een minimum te herleiden. Daarom vragen wij u ook om vooraf een afspraak te maken zodat alle contacten veilig kunnen gebeuren.

Indien mogelijk en mits akkoord van architect en bouwheer, kunnen plannen van de aanvraag ook digitaal bezorgd worden. Wij kunnen deze dan telefonisch samen met u overlopen indien u dat wenst.

Meer informatie hierover op de www.omgeving.vlaanderen.be. U kan ook bij de dienst ruimtelijke ordening terecht voor meer informatie via ruimtelijkeordening@bonheiden.be of 015/50 28 35 tijdens de normale openingsuren van het gemeentehuis.

Klik hier voor de korte samenvatting van de genomen maatregelen door de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving in de strijd tegen de effecten van het COVID-19 (Corona virus).

dinsdag 28 april 2020 17.51 u.