Opgepast voor reeën

In juli en augustus is het bronsttijd voor reeën waardoor deze dieren nog meer dan anders op pad zijn. Matig je snelheid wanneer je tussen weilanden of door bosrijk gebied rijdt om verkeersslachtoffers te vermijden.

Reeën leven in bosachtige gebieden met open plekken en aangrenzende velden. In de schemering en ochtenduren wagen zij zich op open terrein om voedsel te zoeken en te grazen. Om te rusten en te herkauwen trekken ze zich terug in de beschutting. In Vlaanderen komen reeën ook meer voor in open landbouwgebieden door hun groeiend aantal. Deze reeën gebruiken dan houtwallen, rietkragen en greppels als beschutting.

In de bossen van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant komen reeën in grote aantallen voor. Ook in de bossen van Bonheiden leven heel wat reeën.

Meer informatie over reeën vind je op www.natuurpunt.be 

dinsdag 6 augustus 2019 14.09 u.