Belasting op het openen en sluiten van grafkelders

Wij heffen een belasting op het openen en sluiten van grafkelders.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon die de opening van de grafkelder aanvraagt

Kostprijs

€ 50

Meer info

Het reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 18/12/2019 en op de website bekendgemaakt op 23/12/2019.