Openbaar onderzoek van ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa reststromen

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen wat het voedingssysteem sterk onder druk zet. Uit onderzoek blijkt dat een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verloren gaat.

Om de ambities voor preventie en valorisatie van biomassa- en voedsel(rest)stromen verder te zetten na de roadmap 2015-2020, bereidt de OVAM samen met de stakeholders een actieplan ‘voedsel en biomassa circulair 2021-2025’ voor.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Ook als burger kan je opmerkingen en suggesties toevoegen aan dit ontwerp van actieplan. 

Meer informatie over het openbaar onderzoek vind je hier.

vrijdag 24 juli 2020 9.15 u.