Belasting op ontgravingen

Wij heffen een belasting op ontgravingen of het overbrengen van een op het gemeentelijk kerkhof geplaatste asurne naar een geconcessioneerde nis in het columbarium.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraving vraagt.

Kostprijs

  • € 750 voor een gewone ontgraving
  • € 350 voor de ontruiming van een columbariumnis of een urnekelder

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd op 18/12/2019 en bekendgemaakt op 23/12/2019 op de website.