Vacature directeur lagere gemeenteschool

De gemeente is op zoek naar een nieuwe directeur voor de lagere gemeenteschool (GeBo). Het gaat om een voltijdse betrekking in hoofdambt met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar (salarisschaal 879).

Bonheiden is een rustige woongemeente in een groene omgeving dicht bij Mechelen. Ze is ook levendig, veelzijdig en biedt een ruime waaier aan cultuur- en sportactiviteiten. Bij ons bestuur vind je wellicht dé job om je talenten en ambities waar te maken. Wij zoeken een:

Directeur lagere gemeenteschool

  • Voltijdse betrekking in hoofdambt met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar (salarisschaal 879).
  • Vacant vanaf 01/06/2020, tijdelijke aanstelling is reeds mogelijk vanaf 01/09/2019.
  • Schriftelijk gedeelte op 5 juni (vanaf 14u.), mondeling gedeelte op 20 juni (vanaf 17u.)

Je neemt efficiënt en doelgericht leiding in de onderwijsinstelling. Je staat ook in voor de optimale dagelijkse werking ervan met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan.

Het examenprogramma, de uitgebreide functiebeschrijving en de aanvullende voorwaarden vind je op www.bonheiden.be

Heb je interesse?

Solliciteer via www.bonheiden.be (vacatures) of per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10 te 2820 Bonheiden of hetzij tegen ontvangstbewijs. De einddatum voor het indienen van je kandidatuur is vastgesteld op 31 mei 2019.

Voeg volgende documenten bij je sollicitatiebrief: je curriculum vitae, een kopie van je diploma (minimaal bachelorsdiploma), een bewijs van pedagogische bekwaamheid zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27/06/1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, een recent (max. 1 maand oud) uittreksel uit het strafregister model 3 (formulier 596.2).

woensdag 22 mei 2019 11 u.