Tijdelijke verkeersmaatregelen op 28 april n.a.v. Smakelijk RijmenaMmmm

Op zondag 28 april organiseren Rijmenam Explosief, een aantal verenigingen uit Rijmenam en de cultuurdienst het evenement 'Smakelijk Rijmenam' samen met een rommelmarkt en Erfgoeddag. Hierdoor gelden een aantal extra maatregelen.

Verkeersmaatregelen vanaf zaterdag 27 april

Op het Stationsplein is er een parkeerverbod vanaf 27 april, 17 u. tot 29 april, 12 u.

Verkeersmaatregelen op zondag 28 april

De rommelmarkt wordt opgesteld in de Lange Dreef tussen de Sint-Elooisweg en het Gemeenteplein en op de zuidkant van het Gemeenteplein tussen de Korte Dreef en Sint-Maartensberg.

 • Van 7 tot 19 u. wordt de Lange Dreef vanaf de Kruisstraat tot het Gemeenteplein afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd marktverkeer.
 • Van 7 tot 19 u. wordt de Sint-Jansstraat vanaf het Stationsplein tot de Lange Dreef afgesloten.
 • Van 6 u. tot het einde van de markt is parkeren verboden in de straten waar de markt staat:
  • Lange Dreef, Sint- Jansstraat, en in alle straten van de omleiding;
  • Korte Dreef, tussen Gemeenteplein en Kruisstraat;
  • Sint-Marcusweg;
  • Kloosterstraat.
 • Van 7 tot 19 u. is in de Sint-Jansstraat tussen het Stationsplein en de Hoogstraat het verkeer toegelaten in beide richtingen.
 • Van 6 tot 19 u. geldt er in de Sint-Jansstraat een parkeerverbod.
 • Van 7 tot 19 u. wordt het verkeer vanaf het kruispunt Sint-Maartensberg - Kloosterstraat in de richting van het centrum omgeleid via de Kloosterstraat, Sint-Elooisweg en Korte Dreef.
 • Van 7 tot 19 u. geldt er éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat (vanaf het kruispunt Sint-Elooisweg tot het kruispunt met de Korte Dreef) in de richting van de Korte Dreef.
maandag 15 april 2019 9.30 u.