Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Op 19 december startte het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025, het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Water belangt ons allemaal aan. Daarom krijgt iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. 

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Meer info vind je via www.volvanwater.be

vrijdag 1 februari 2019 11.35 u.